Ten step you can manage

6.0 Upravljanje komunikacijom

Slika 51

(6.0.P1)

Pravilno komuniciranje na projektu kritičan je faktor uspjeha za upravljanje očekivanjima sponzora i interesnih sudionika. Ako se ovi ljudi ne drže dobro informirani o napretku projekta postoji znatno veća šansa da ćete se suočiti sa problemima zbog različitih očekivanja i iznenađenja. Činjenično, u mnogo slučajeva gdje konflikti narastu, to nije zbog aktualnih problema, već zbog toga što je osoba bila iznenađena

Svi projekti bi trebali komunicirati status. To uključuje izvješćivanje od projektnog tima prema voditelju projekta i izvješćivanje od voditelja projekta prema sponzoru i interesnim sudionicima. Dva tipična foruma za komuniciranje statusa su kroz sastanke o statusu i izvješća o statusu. Veliki projekti ili bilo koji projekti koji zahtijevaju neku promjenu kulture, trebaju biti sofisticiraniji u načinu komuniciranja prema različitim interesnim sudionicima. Ovaj višestrani pristup je definiran u planu komunikacije

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541