Ten step you can manage

9.0 Upravljanje kvalitetom i metrikom

Slika 56

(9.0.P1)

Kvaliteta je u konačnici definirana od strane klijenta i predstavlja koliko su blizu projekt i isporuke zahtjevima i očekivanjima klijenta.

Stara izreka o kvaliteti u očima gledatelja je istinita – kvalitetu u konačnici mjeri vaš klijent. Nije do projektnog tima da određuje zahtijevanu razinu kvalitete za projekt. Projektni tim treba  razumjeti zahtjeve i očekivanja klijenta – i zatim ispuniti ta očekivanja.

To je kritični koncept o kvaliteti. Ponekad postoji tendencija razmišljanja da “kvaliteta” znači najbolje materijale, najbolju opremu i apsolutno nula defekata. Kako god, u većini slučajeva, klijent ne očekuje i ne može si dopustiti savršeno rješenje. Ako postoji nekoliko izbočina na projektu ili nekoliko defekata u isporukama, klijent i dalje može reći da je rješenje isporučeno sa visokom razinom kvalitete. S druge strane, besprijekoran dizajn, rješenje bez defekata koje ne ispunjava potrebe klijenta nije smatrano visokom kvalitetom. Svrha upravljanja kvalitetom je razumjeti prvo očekivanja klijenta u smislu kvalitete i zatim postaviti proaktivni plan za ispunjenje ovih očekivanja.

S obzirom da je kvaliteta definirana od strane klijenta, može se činiti da je potpuno subjektivna. Kako god, postoji puno toga o kvaliteti što može biti napravljeno objektivno. To prvo zahtjeva razvijanje generičkog naziva kvaliteta u specifične aspekte kvalitete koji su važni klijentu. Zatim promatrate svaki pojedini aspekt i određujete jednu ili više metrika koja može biti prikupljana za mjerenje karakteristika. Na primjer, jedna od značajki kvalitetnog rješenja može biti da ima minimalnu količinu grešaka. Ova karakteristika može biti mjerena brojanjem grešaka  nakon što rješenje krene uživo.

Upravljanje metrikom i upravljanje kvalitetom je povezano. Vrlo je teško unaprijediti kvalitetu Vaših isporuka ili učinkovitosti Vaših procesa ako ne prikupljate metriku. Metrika se koristi za davanje neke indikacije početnog stanja kvalitete (kvalitete isporuka i kvalitete procesa projekta) i da li se kvaliteta povećava ili smanjuje.
Kao dopuna određivanju razine kvalitete na projektu, metrika također može biti korištena za osiguranje objektivnih kriterija određivanja da li je Vaš projekt bio uspješan. To je svrha bodovne liste projekata.

Kao dopuna razumijevanju definicije kvalitete od strane klijenta, važno je također prepoznati interese drugih interesnih sudionika. Ovisno o ulogama interesnih sudionika, mogu postojati drugi zahtjevi kvalitete koji trebaju biti zadovoljeni.
Na primjer:

  • Poduzeće – Rješenje ispunjava strateške ciljeve
  • Kupci – Rješenje ispunjava specifikacije
  • Krajnji korisnici – Rješenje im pomaže u boljem, lakšem i bržem radu
  • IT organizacije podrške – Rješenje je stabilno, ima nekoliko bug-va, razumljivo je i može biti lako modificirano

 

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541