Ten step you can manage

7.0 Upravljanje rizicima

Slika 53

(7.0.P1)

Rizik se odnosi na buduće uvjete ili okolnosti koji su izvan kontrole projektnog tima, a imati će nepovoljni utjecaj na projekt ako se pojave. S obzirom da je predmet trenutni problem s kojim se mora imati posla, rizik je potencijalni budući problem koji se još nije pojavio.

Reaktivni voditelj projekta adresira predmete kada se oni pojave. Proaktivni voditelj projekta pokušava riješiti potencijalne probleme prije nego što se pojave.
To je umjetnost upravljanja rizicima.

Ne mogu se svi predmeti uočiti unaprijed i neki potencijalni problemi za koje se čini da je malo vjerojatno da će se pojaviti, činjenično se mogu pojaviti. Kako god, mnogi problemi mogu biti uočeni unaprijed i sa njima bi trebalo upravljati kroz proaktivni proces upravljanja rizicima.

Sve u životu ima neku mjeru rizika. Šetnja preko ceste može biti rizična. Vaši projekti također imaju rizike. Voditelj projekta bi trebao provesti vrednovanje rizika sa projektnim timom i klijentom kako bi identificirao rizike visoke, srednje i niske razine. Ako ste sretnik, možete ustanoviti da imate samo niske rizike. Kako god, ovo vrednovanje će alarmirati klijenta i projektni tim za bilo koje rizike visoke i srednje razine koji mogu uzrokovati buduće probleme.

Identificiranje rizika na vašem projektu nije nužno loše, s obzirom da su rizici zajednički  svim projektima. Svi projekti imaju određenu razinu rizika. Projekti sa višom razinom rizika zahtijevaju rigoroznije upravljanje rizicima i veći fokus menadžmenta. Iako svi rizici ne mogu biti potpuno eliminirani, većina može biti unaprijed predviđena i upravljana.

Svrha upravljanja rizicima je identifikacija rizičnih događaja za projekt i zatim uspostavljanje plana upravljanja rizicima kako bi se upravljalo rizičnim događajima i minimizirala šteta za projekt. Cilj upravljanja rizicima je eliminiranje rizičnog događaja prije nego što se on pojavi ili minimiziranje utjecaja rizika ako se on pojavi.

U TenStep procesu, evaluacija rizika se prvi puta provodi u koraku 1.0 Definiranje posla. Dodatna identifikacija rizika bi se trebala pojaviti kroz projekt na bazi rasporeda ili na dovršetku glavnih miljokaza.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541