Ten step you can manage

Dobrodošli!

TenStep ® proces upravljanja projektima  (“TenStep Proces” ili “TenStep”) pomoći će voditeljima projekata da uspješno upravljaju svim vrstama projekata. TenStep proces upravljanja projektima osigurava informacije koje vi trebate kako bi bili uspješni voditelj projekta, uključujući korak po korak pristup, započinjući sa osnovama te onda sa sve sofisticiranijim informacijama prema vašim potrebama za pojedini projekt.

TenStep proces upravljanja projektima je metodologija za upravljanje poslom kao projektom. Ona je dizajnirana da bude fleksibilna koliko trebate kako bi upravljali vašim projektima. Na primjer, neće imati smisla potrošiti puno vremena na upravljanje rizicima za projekt koji zahtjeva 500 sati angažmana i sličan je mnogim projektima koji su već napravljeni prije. To ne implicira da ćete ignorirati potencijalne rizike – već samo to da nećete potrošiti toliko vremena koliko biste potrošili na drugom projektu (na primjer, na jednom na kojem ćete implementirati novu tehnologiju). Ovaj fleksibilan i skalabilan pristup je vidljiv kroz TenStep proces i jedno je od područja koje razlikuje ovu metodologiju od drugih.

Pojam “upravljanje projektima” se odnosi na definiciju i planiranje i potonje praćenje, kontrolu i okončanje projekta. Prije nego uopće započnete, trebali biste uvidjeti da svi projekti trebaju neku razinu upravljanja projektima. Vi to radite danas – čak i ako je to u vašoj glavi. Što je projekt veći i složeniji, to je veća potreba za formalnim, standardnim, strukturiranim procesom. Vi možete biti sposobni u vašoj glavi upravljati projektom od dvoje ljudi i 200 sati. Kako god, vi ne možete upravljati na isti način projektom od pet ljudi i 1.000 sati angažmana . Projekt od deset ljudi sa 5.000 sati angažmana treba formalnije upravljanje, a projekt od 20 ljudi i 20.000 sati treba još formalnije upravljanje.

Očigledno postoje također troškovi angažmana povezani sa upravljanjem projektima. Vi želite biti sigurni da ste primijenili pravu razinu upravljanja projektima na projekt kako bi osigurali da je stečena vrijednost veća od nastalih troškova.

Za bolje razumijevanje TenStep procesa, pogledajmo prvo koristi koje će biti dobivene, pogledajmo neke osnovne TenStep pretpostavke i upozorenja i zatim ćemo dobiti sveukupnu sliku kako TenStep proces upravljanja projektima radi.

 • A1 Vrijednost upravljanja projektima
  • A1.1 Skalabilnost – Ključ upravljanja projektima kao dodane vrijednosti
 • A2 TenStep stil pisanja
 • A3 Kako koristiti TenStep proces
 • A4 Vodeći principi TenStep procesa
 • A5 Sveobuhvatni model TenStep procesa
  • A5.1 Model zrelosti
  • A5.2 Upravljanje projektima vs. Životni ciklus projekta
  • A5.3 Upravljanje projektima vs. Upravljanje proizvodom
 • A6 Usporedba TenStep procesa upravljanja projektima
  • A6.1 The PMI Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) Guide Fourth Edition
  • A6.2 Agile Development
  • A6.3 ISO 10006
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541