Ten step you can manage

Implementacija upravljanja portfeljima

Niti jedno poduzeće nema dovoljno resursa za ispunjene svih poslovnih potreba. Proces upravljanja portfeljima osigurava način selekcije, prioritiziranja, autorizacije i upravljanja svog posla u organizaciji. To uključuje posao koji je dovršen, posao u tijeku i odobreni budući posao.

Menadžeri koji ne razumiju kako se troši njihov proračun i koji ne mogu potvrditi da su deficitarni resursi pridruženi na posao od najveće važnosti naći će se pod većom lupom u budućnosti. Upravljanje portfeljima može pomoći Vašoj organizaciji odgovarajući na neka od najosnovnijih a još uvijek teških pitanja o izvedenom poslu i osiguranoj vrijednosti.  

TenStep ima predefinirani model za implementaciju upravljanja portfeljima u vašoj organizaciji koristeći naš model u deset koraka:

 

Kada upravljate poslom kao portfeljem, vi mijenjate značaj troškova svake inicijative prema osiguranoj vrijednosti. Ako je vrijednost (i usklađenje) ispravna, posao će biti autoriziran. Ako vrijednost ne postoji, posao bi trebao biti eliminiran ili stavljen u neizvršene poslove. Ovaj fokus na vrijednost je posebno dobar za IT organizacije koje su tradicionalno gledane više kao trošak u poslovanju nego kao osiguravatelji poslovne vrijednosti.   

Dopustite nam da Vam pomognemo sa slijedećim uslugama upravljanja portfeljima.

  • Jednodnevna radionica koja će Vam prezentirati osnove upravljanja portfeljima i navesti Vas da razmišljate o nekim od osnovnih odluka koje morate donijeti.  
  • Radionice koje će Vam pomoći u definiciji modela portfelja koji ispunjava Vaše potrebe.  
  • Kompletni i prilagođeni proces poslovnog planiranja koji će odrediti dodani posao u portfelj.
  • Okvir za upravljanje portfeljem i novim poslovima koji iskrsnu tokom godine.

TenStep razumije vrijednost upravljanja portfeljem i izazove njegova uspostavljanja. Dopustite nam da iskoristimo naš okvir upravljanja portfeljem kako bi Vam pomogli implementirati ovaj kritični alat upravljanja resursima u Vašoj organizaciji.

Kontaktirajte nas već danas za više informacija.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541