Ten step you can manage

Prednosti implementacije i TenStep licenci

Metodologije upravljanja projektima osiguravaju okvir koji omogućuje timovima uspješno upravljanje i izvršenje projekata. Maleni broj organizacija vidi izradu, ažuriranje i održavanje metodologije upravljanja projektima kao jednu od osnovnih poslovnih kompetencija. Korištenje TenStep procesa omogućuje Vašem poduzeću davanje van izradu metodologije, oslobađajući ljude za rad na osiguravanju vrijednosti klijentima. Licenciranje TenStep procesa je također puno jeftinije od angažmana internih resursa na izradi i održavanju interne metodologije upravljanja projektima za organizaciju.  

Dok postoji veliki broj opcija za razvijanje metodologije jedna je stvar jasna – to je puno više od osiguravanja obuke. Implementacija metodologije zahtjeva od ljudi promjenu načina izvršenja poslova. To znači da bi angažman razvoja trebao biti tretiran kao inicijativa promjene kulture. Vi trebate holistički, višestrani pristup kako bi bili uspješni.

Ovaj višestrani pristup je definiran u strategiji i planu razvoja. Jednom kada licencirate TenStep proces upravljanja projektima, dopustite nam da Vam pomognemo u izradi akcijskog plana razvoja u fokusiranom, vremenski ograničenom, jednotjednom angažmanu. Mi imamo stručnosti da Vam pomognemo u izradi strategije razvoja i plana razvoja koji su adekvatni za vas.

Prednosti TenStep licenci i razvoja uključuju:

  • TenStep proces upravljanja projektima licenca za poduzeće
  • Vrednovanje trenutnog stanja vaših mogućnosti
  • Analiza budućeg stanja gdje želite biti
  • Razvojna strategija za dostizanje budućeg stanja
  • Detaljniji razvojni plan koji opisuje potrebne detalje za dostizanje budućeg stanja  

Kao dodatak, mi također možemo pomoći Vašim kadrovima u upravljanju slijednim razvojnim projektima.

Razvijanje metodologije nije trivijalni poduhvat. Ako ste zaista ozbiljni po pitanju usvajanja nove metodologije u organizaciji, vi morate definirati i isplanirati razvojni projekt upravljanja projektima.

Mi smo to već radili prije i možemo Vam pomoći da to dostignete. Budite sigurni da ne propustite važan korak u putovanju.

Kontaktirajte nas već danas za više informacija.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541