Ten step you can manage

Prilagodba upravljanja projektima i životnog ciklusa

Sve organizacije trebaju imati postavljene uobičajene procese za upravljanje i izvršenje projekata. Ovi uobičajeni procesi osigurati će standarde i smjernice koje će pomoći voditeljima projekata i članovima projektnih timova u uspješnom izvršenju projekata. Kada budete spremni za razvoj ovih uobičajenih procesa, vi ćete ustanoviti da imate raspoložive dvije osnovne opcije.

  • Izraditi jednu. Vi možete izraditi prilagođenu metodologiju koja savršeno odražava filozofiju i najbolje prakse vaše organizacije. To traži vrijeme i skupo je. Kada budete gotovi, ne bi Vas trebala iznenaditi spoznaja da je Vaš rad sličan drugim metodologijama na tržištu.
  • Kupiti jednu. Mnoga poduzeća odabiru opciju kupovine ili licenciranja već postojeće metodologije. Ove već izrađene metodologije obično imaju sve što vašoj organizaciji treba kako bi bila uspješna.

Naravno, ako kupite metodologiju, vi je i dalje trebate prilagoditi kako bi ispunili specifične potrebe vaše organizacije. To Vam daje dobiti opcije 1, sa puno manje angažmana i troškova, što je glavna dobit opcije 2.  

Naše osnovne metodologije upravljanja projektima i životnim ciklusom čine kamen temeljac naših usluga. Za upravljanje projektima, mi započinjemo sa našim najpoznatijim proizvodom TenStep Project Management Process™ raspoloživom u „ten step“ modelu ili u PMBOK® okviru. Za životni ciklus, mi ćemo započeti sa LifecycleStep Project Lifecycle Process™.  

Svaka od ovih metodologija sadrži korak po korak pristup za upravljanje i izvršenje projekata, započinjući sa osnovama i postajući sve sofisticiranija koliko je potrebno za vaš pojedini projekt. One su izrađene na osnovu godina iskustva i dovoljno su fleksibilne kako bi ispunile potrebe gotovo svake organizacije. Mi ćemo koristiti naše metodologije kao osnovu i zatim ćemo raditi sa Vama na prilagodbi procesa kako bi naglasili specifične standarde, smjernice i predloške koji su važni za vašu organizaciju.

Vi zaprimate slijedeće proizvode i usluge:

  • Puni pristup našim metodologijama upravljanja projektima i/ili životnim ciklusom
  • Vrednovanje što imate sada postavljeno.
  • Set zahtjeva koji predstavljaju potrebne prilagodbe.
  • Kompletni prilagođeni set procesa, tehnika i predložaka koji ispunjavaju vaše potrebe.

Trajna i pouzdana metodologija je esencijalna za uspješno izvršenje projekata na konzistentnoj osnovi. Mi možemo uštediti Vaše vrijeme i novac započinjući sa našim dokazanim metodologijama i njihovim prilagođavanjem za ispunjenje vaših potreba.

Kontaktirajte nas već danas za više informacija.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541