Ten step you can manage

Virtualni PMO - Vanjska PMO usluga

Mnoge organizacije koriste ured za upravljanje projektima (PMO) za uvođenje i podupiranje vještina i metodologije upravljanja projektima. To omogućuje organizaciji isporučivanje projekata na vrijeme, unutar proračuna i na dogovorenoj razini kvalitete.  

PMO uredi mogu pomoći u:

 • Unaprjeđenje stope uspjeha projekata
 • Standardizacija i održavanje metodologije upravljanja projektima i software-skih alata
 • Motrenje napretka projekata
 • Izvršenje procesa upravljanja portfeljima projekata
 • Mjerenje vrijednosti projekata i upravljanja projektima

Mnoge organizacije prepoznaju vrijednost PMO ureda ali imaju problema u kadroviranju ove kritične organizacijske jedinice. Razlozi tome mogu biti:

 • Neposjedovanje  adekvatnih vještina
 • PMO s punim radnim vremenom nije potreban
 • To nije tretirano kao osnovna kompetencija

TenStep Vam može pomoći u dostizanju vrijednosti PMO ureda korištenjem naših ekspertnih kadrova na bazi punog ili nepunog radnog vremena. Vi imate korist od ekspertnih PMO kadrova dok su vaši kadrovi fokusirani na ispunjenje Vaših poslovnih potreba. TenStep Vam može pomoći u uspostavljanju i održavanju PMO infrastrukture sa proizvodima i uslugama svjetske klase.

Sa iskustvom i stručnošću, Tenstep će pokrenuti PMO. Mi ćemo raditi sa Vama na unaprjeđenju kapaciteta u upravljanju projektima i upravljanju portfeljima. Mi ćemo raditi sa Vama kao bi odredili usluge koje trebate, kao i njihovu učestalost.

Tipovi usluga mogu uključivati:

 • Uvođenje procesa upravljanja projektima
 • Osiguravanje obuke
 • Izvođenje trening radionica
 • Izvođenje konsolidacije i izvješćivanja statusa projekata
 • Izvođenje revizije projekata
 • Priprema za certificiranje o upravljanju projektima
 • Izvršenje procesa upravljanja portfeljima te mjerenje vrijednosti PMO ureda  

Ako još niste uspostavili PMO ured, TenStep Vam može pomoći da pronađete najbolju definiciju i način korištenja PMO ureda unutar vaše organizacije.  Mi zatim možemo izvršiti vaše PMO usluge na osnovu ovog plana.  

Za vaš virtualni PMO, TenStep će:

 • Raditi sa Vama na proizvodima i uslugama koje bi PMO ured trebao isporučivati u organizaciji
 • Izraditi plan za implementaciju PMO usluga
 • Raditi sa Vama na isporuci proizvoda i usluga kako bi pomogli  organizaciji u isporučivanju projekata
 • Definirati procese i predloške koji se koriste u radu vašeg PMO ureda

Ured za upravljanje projektima može dodati značajnu vrijednost  projektima i cijeloj organizaciji. Mi smo to već radili ranije. Uzmite prednosti PMO usluga na razini investicije i učestalosti koja je najoptimalnija za vašu organizaciju.

 

Kontaktirajte nas već danas za više informacija

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541